Skip to content

XYZ – Weihnachten und Neues Jahr – Grüße

[lead]

GESEGNETE WEIHNACHTEN
สุขสันต์วันคริสต์มาส
Merry Christmas

Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Interessierten ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest und einen guten, entspannten Start ins Neue Jahr.

คริสตจักรโปรเตสแตนต์เยอรมันในประเทศไทยขอให้ท่านสมาชิก เพื่อน และผู้สนใจทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสและเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขและผ่อนคลาย

The German Speaking Protestant Church in Thailand wishes all members, friends and interested parties a blessed and Merry Christmas and a joyful and relaxed start to the New Year.


Wir danken allen für Ihr vielfältiges Engagement in unserer Gemeinde, für Ihre Ideen, für Anregungen und kritisches Feedback. Wir danken aber auch insbesondere für die Unterstützung unserer Arbeit durch Ihre Kirchgeldbeiträge und großzügigen Spenden.
Bleiben Sie gut behütet!

เราขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคริสตจักรของเรา ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น สำหรับคำแนะนำและคำติชม ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่าง ๆ และขออวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงและประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในโอกาสนี้

We would like to thank everyone for your commitment. It is wonderful you are part of our community. Thank you for your ideas, for suggestions and for any critical feedback.
We would also like to thank you in particular for the support of our work through your church fees and generous donations.
Stay safe and protected.


Wir haben gestern in einem berührenden Gottesdienst im Garten des Gemeindehauses den Heiligen Abend eingeläutet und gespürt, dass wir uns verbunden fühlen und eine innere Heimat finden in unserer Gemeinde. Lassen Sie uns im Neuen Jahr daran anknüpfen und gemeinsam eine lebendige, einladende und offene Gemeinde sein.
Danke!

เมื่อวานนี้เราได้เริ่มต้นคริสต์มาสด้วยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเราไว้ด้วยกัน จงใช้จิตวิญญาณอันแรงกล้านั้นในปีใหม่นี้ เพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่สดใสมีชีวิตชีวา เปิดกว้าง และยินดีต้อนรับทุกผู้คนด้วยกันเถิด
ขอบคุณ!

Yesterday we started Christmas Eve in a touching service in the garden of the parish hall and felt that we feel connected and find an inner home in our community. Let’s build on that in the New Year and be a vibrant, welcoming, open and affirming church together.
Thank you!

Ihr Pfarrer Carsten Körber
im Namen des Kirchengemeinderates


“Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.”
Lukas 2,19f.

[/lead]

Heiligabend in der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand
Christmas Eve Service in the German Church Bangkok


[lead]Pfr. Jörg Dunsbach hat nach den Geschichten von St. Martin und St. Nikolaus nun auch die Weihnachtsgeschichte in diversen Sprachen und Dialekten herausgegeben. Und, wie immer, nacherzählt mit Playmobil. Super!
Sie können die  Weihnachtsgeschichte nun neu erzählt gerne auf Youtube anschauen.
Ein besonders herzliches Dankseschön hierfür an meinen lieben katholischen Kollegen Jörg Dunbach.
Bis heute gibt es die Dunsbach’sche Weihnachtsgeschichte schon in SchwizzerdütschLuxembuergeschEifelanischEnglish und Saarländisch.[/lead]


 

ADVENTSKONZERT IM GARTEN

[lead]Heute dürfen Ihnen unsere beiden Kirchengemeinden in Bangkok ein musikalisches Geschenk zum Advent machen.

Unsere Blechbläsergruppe, die ja schon so oft Gottesdienste und Veranstaltungen mit gestaltet hat, gab sich die Ehre, uns ein Adventskonzert einzuspielen.

Zu hören sind neben traditionellen Weihnachtsliedern aus unserem deutschen Kulturraum auch klassische Kompositionen und Werke thailändischer Komponisten.

Unser aller Dank gilt auch den fünf Musikern und dem Team von MediaWok, die zusammen diese Aufnahme erstellt haben.

Ermöglicht wurde dieses zweite Konzert in ähnlicher Weise zur “Kleinen Nachtmusik aus Bangkok” vom Mai diesen Jahres durch die unkomplizierte und unbürokratische finanzielle Hilfe durch das Außenministerium der Bundersrepublik Deutschland in Berlin und die Organisation durch die Deutsche Botschaft hier in Bangkok.

Adventskonzert im Garten

In diesem Sinne wünschen wir ich Ihnen allen einen klingende, gesegnete Zeit in diesem so ganz anderen Advent und senden Ihnen allen unsere besten Wünsche

Herzlichst
Pfr. Jörg Dunsbach & Pfr. Carsten Körber[/lead]